عصر ایران

از چه نوع اینترنتی استفاده می کنید؟
Adsl
65.29%
Wireless
17.48%
Wimax
11.88%
Dial Up
5.36%
تعداد کل آراء : 3771

آخرین اخبار
پربازدید ها