عصر ایران

پیش بینی می کنید چند درصد از مردم ایران از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؟
زیر 5 درصد
45.28%
بین 5 الی 10 درصد
25.34%
بین 10 الی 20 درصد
17.09%
بیش از 20 درصد
12.29%
تعداد کل آراء : 51102

آخرین اخبار
پربازدید ها