عصر ایران

با حذف یارانه پر درآمدها موافق هستید؟
بله ؛ یارانه فقط باید به نیازمندان داده شود.
23.27%
خیر ؛ یارانه حق همه ایرانیان است.
76.73%
تعداد کل آراء : 26860

آخرین اخبار
پربازدید ها