عصر ایران

چند نفر از وزرای پیشنهادی احمدی نژاد ، در مجلس رأی نمی آورند؟
همه شان رأی می آورند.
9.7%
یک تا 3 نفر رأی نمی آورند.
14.12%
4 یا 5 نفر رأی نمی آوردند.
22.03%
بیش از 5 نفر رأی نمی آورند.
54.15%
تعداد کل آراء : 18211

آخرین اخبار
پربازدید ها