عصر ایران

احتمال ایجاد یک جنگ جدید در خاورمیانه طی سال آینده خورشیدی ... .
بالاست
55.55%
اندک است
23.6%
وجود ندارد
20.85%
تعداد کل آراء : 6997

آخرین اخبار
پربازدید ها