عصر ایران

در اختلاف بین پزشکان و تولید کنندگان سریال "حاشیه" ، حق را به کدام طرف می دهید؟
پزشکان
4.86%
تولید کنندگان سریال "حاشیه"
89.79%
نظری ندارم
5.35%
تعداد کل آراء : 43288

آخرین اخبار
پربازدید ها