عصر ایران

با كدام روش براي برگزيدن شهرداران موافق هستيد؟
انتخاب با رأي مستقيم مردم
73.67%
انتخاب توسط شوراهاي شهر
19.7%
معرفي توسط وزارت كشور و رأي اعتماد شوراهاي شهر
6.62%
تعداد کل آراء : 15080

آخرین اخبار
پربازدید ها