عصر ایران

با توجه به ترکیب کاندیداها ، آیا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهید کرد؟ (نظرسنجی دوم)
بله ، حتماً شرکت می کنم
28.09%
به احتمال زیاد شرکت خواهم کرد
8.62%
هنوز 50 - 50 هستم
10.94%
به احتمال زیاد شرکت نخواهم کرد
8.62%
خیر ، حتماً شرکت نمی کنم
43.73%
تعداد کل آراء : 17682

آخرین اخبار
پربازدید ها