عصر ایران

به نظر شما الگوی رفتاری مجلس هشتم با دولت نهم در یک سال آینده چگونه خواهد بود؟
همکاری توأم با نظارت جدی
39.01%
همسویی مطلق و دولت گرایی
28.82%
تقابل
32.17%
تعداد کل آراء : 6904

آخرین اخبار
پربازدید ها