عصر ایران

نگاه شما به طرح هدفمندی سازی یارانه ها؟
اصل طرح ، برای آینده اقتصاد کشور مفید است اما از نحوه اجرای آن نگرانم.
60.51%
هم با طرح موافقم و هم معتقدم که به درستی اجرا خواهد شد.
6.16%
اساساً با هدفمند کردن یارانه ها مخالفم.
33.33%
تعداد کل آراء : 11491

آخرین اخبار
پربازدید ها