عصر ایران

موفق ترین "عضو اقتصادی" کابینه یازدهم کدام است؟
طیب نیا، وزیر اقتصاد
60.76%
نوبخت، رئیس برنامه و بودجه
16.4%
آخوندی، وزیر راه
9.13%
سیف، رئیس کل بانک مرکزی
8.89%
نعمت زاده، وزیر صنعت
4.82%
تعداد کل آراء : 21061

آخرین اخبار
پربازدید ها