عصر ایران

به عملکرد شخص خودتان در سال 1393، چه نمره ای می دهید؟
صفر تا 5
14.96%
6 تا 10
15.37%
11 تا 15
40.92%
16 تا 20
28.76%
تعداد کل آراء : 30103

آخرین اخبار
پربازدید ها