عصر ایران

با توجه به این که خروجی ائتلاف 3+2 از بین باهنر و متکی خواهد بود ، بین این دو ، کدام یک را نسبت به دیگری ترجیح می دهید؟
محمدرضا باهنر
21.33%
منوچهر متکی
78.67%
تعداد کل آراء : 12969

آخرین اخبار
پربازدید ها