عصر ایران

پیش بینی شما از نتیجه رفراندوم بریتانیا چیست؟
باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا
63.06%
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
36.94%
تعداد کل آراء : 5230

آخرین اخبار
پربازدید ها