عصر ایران

سرنوشت قیام کنونی علیه قذافی؟
پیروزی انقلابیون: کشته شدن یا دستگیری قذافی
27.46%
پیروزی انقلابیون: فرار قدافی
27.04%
مداخله نظامی خارجی ها و شکست قذافی
32.67%
پیروزی قذافی و تسلط دوباره بر اوضاع
12.83%
تعداد کل آراء : 11655

آخرین اخبار
پربازدید ها