عصر ایران

به عنوان یک ناظر بیرونی، چه نمره ای به عملکرد "حجت الله عبدالملکی" در وزارت کار می دهید؟
0 تا 5
87.89%
6 تا 10
4.25%
11 تا 15
2.72%
16 تا 20
5.15%
تعداد کل آراء : 26943

آخرین اخبار
پربازدید ها