عصر ایران

سال ها، آموزش و پرورش به شما نمره داده است؛ اینک شما چه نمره ای به نظام آموزشی کشور می دهید؟
صفر تا 5
64.11%
6 تا 10
25.41%
11 تا 15
9.47%
16 تا 20
1.01%
تعداد کل آراء : 29059

آخرین اخبار
پربازدید ها