عصر ایران

به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی ایران به تقاضای آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط چه باشد؟
رد فوری هرگونه مذاکره
17.69%
بررسی تقاضا برای ورود عزتمندانه به مذاکره
82.31%
تعداد کل آراء : 31835

آخرین اخبار
پربازدید ها