عصر ایران

به طور متوسط در هر سال چند کتاب (غیردرسی) مطالعه می کنید؟
اصلاً کتاب نمی خوانم
43.68%
یک یا 2 جلد
30.01%
3 تا 5 جلد
12.95%
6 تا 10 جلد
5.84%
بیش از 10 جلد
7.53%
تعداد کل آراء : 33921

آخرین اخبار
پربازدید ها