عصر ایران

علی مطهری، مجلس را مخیر به "پذیرش استعفایش" یا "طرح سؤال از رئیس جمهور" کرده است. پیشنهاد شما به مجلس چیست؟
استعفای مطهری را بپذیرد.
12.48%
طرح سؤال از رئیس جمهور را عملی کند.
87.52%
تعداد کل آراء : 20162

آخرین اخبار
پربازدید ها