عصر ایران

به پیش بینی شما چند نفر از وزیران فعلی احمدی نژاد در دولت دهم کنار گذاشته می شوند؟
تا 5 نفر
20.4%
بین 5 تا 10 نفر
31.45%
بیش از 10 نفر
48.15%
تعداد کل آراء : 7775

آخرین اخبار
پربازدید ها