عصر ایران

از بین سه تحلیل موجود درباره کودتای ترکیه، کدام یک را بیشتر قبول دارید؟
یک کودتای واقعی بود.
12.29%
کودتا بود ولی اردوغان از قبل خبر داشت و با نفوذ دادن نیروهای خودی، آن را مدیریت کرد.
35.71%
کاملاً ساختگی و در جهت اهداف سیاسی اردوغان بود.
52.01%
تعداد کل آراء : 25303

آخرین اخبار
پربازدید ها