عصر ایران

کارنامه اقتصادی دولتی ها در 8 سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
4.08%
متوسط
4.52%
ضعیف
91.4%
تعداد کل آراء : 31370

آخرین اخبار
پربازدید ها