عصر ایران

دی سال گذشته، با وعده افزایش سرعت اینترنت، قیمت آن را 34 درصد افزایش دادند. منصفانه از تجربه خودتان درباره وضعیت سرعت اینترنت در این مدت بگویید.
تغییری نکرده
18.44%
بهتر شده
2.17%
بدتر شده
79.38%
تعداد کل آراء : 31775

آخرین اخبار
پربازدید ها