عصر ایران

کدام یک رئیس مجلس آینده می شود؟
محمدباقر قالیباف
34.11%
منوچهر متکی
20.03%
مرتضی آقاتهرانی
4.75%
حمیدرضا حاجی بابایی
8.93%
سیدمحمود نبویان
11.72%
علی نیکزاد
8.41%
مجتبی ذوالنور
2.39%
حمید رسایی
9.68%
تعداد کل آراء : 13331

آخرین اخبار
پربازدید ها