عصر ایران

در دعوای سازمان تربیت بدنی و برنامه 90 ، حق را - ولو به طور نسبی - به کدام طرف می دهید؟
سازمان تربیت بدنی
6.97%
برنامه «90»
93.03%
تعداد کل آراء : 19299

آخرین اخبار
پربازدید ها