عصر ایران

تکمیلی/مرحله دوم: افراد زیر در مرحله نخست نظر سنجی بیشترین آراء را کسب کرده اند ؛ در یک انتخابات فرضی ، به کدام یک از آنها رأی می دهید؟
محمود احمدی نژاد
26.35%
محمدرضا عارف
35.44%
محمدباقر قالیباف
38.21%
تعداد کل آراء : 11818

آخرین اخبار
پربازدید ها