عصر ایران

از آنچه در مدرسه آموخته اید، چند در صد در زندگی تان کاربرد دارد؟
زیر 5 درصد
39.17%
5 تا 25 درصد
28.1%
25 تا 50 درصد
16.39%
50 تا 75 درصد
8.57%
بالای 75 درصد
7.78%
تعداد کل آراء : 27250

آخرین اخبار
پربازدید ها